Канон благодарственный Пресвятой Богородице

МОЛИТВЫ Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Ченстоховской» глас 4 Непобеди́мая Побе́до, Влады́чице Ченстохо́вская: дре́вняго и́же о на́с благоволе́ния Самозри́тельнице, бу́дущаго спасе́ния Храни́тельнице: покая́нием соде́лай ны́ но́выя но́вому Царю́. Перевод: Непобедимая Победа, Владычица Ченстоховская: давнего о нас благоволения Свидетельница, будущее спасение Оберегающая: обнови нас покаянием для нового Царя . Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Ченстоховской» О, Всеми́лостивая Госпоже́, Цари́це Богоро́дице, от все́х родо́в избра́нная и все́ми ро́ды небе́сными и земны́ми ублажа́емая! Воззри́ ми́лостивно на предстоя́щия пред свято́ю ико́ною Твое́ю лю́ди сия́, усе́рдно моля́щиеся Тебе́ и сотвори́ предста́тельством Твои́м и заступле́нием у Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да никто́же оты́дет от ме́ста сего́ упова́ния своего́ то́щ и посра́млен в наде́жде свое́й; но да прии́мет ки́йждо от Тебе́ вся́ по благо́му изволе́нию се́рдца своего́, по ну́жди и потре́бе свое́й, во спасе́ние души́ и во здра́вие те́лу. Моли́, Милосе́рдая Влады́чице, пренебе́снаго Бо́га, да при́сно це́рковь свою́ святу́ю соблюде́т, вы́шним свои́м благослове́нием архиере́ев на́ших правосла́вных укрепи́т, ми́ром огради́т и святе́й свое́й це́ркви це́лых, здра́вых, честны́х, долгоде́нствующих и пра́во пра́вящих сло́во своея́ и́стины да́рует, от все́х же ви́димых и неви́димых враго́в со все́ми правосла́вными христиа́ны ми́лостивно изба́вит и во Правосла́вии и тве́рдей ве́ре до конца́ веко́в неотсту́пно и неизме́нно сохрани́т. Призира́й благосе́рдием, Всепе́тая, и призре́нием ми́лостиваго Твоего́ заступле́ния на все́ ца́рство на́ше Всеросси́йское, ца́рствующия гра́ды на́ша, гра́д се́й и свято́й хра́м се́й, и изле́й на ня́ бога́тыя Твоя́ ми́лости, Ты́ бо еси́ всеси́льная Помо́щница и Засту́пница все́х на́с. Приклони́ся к моли́твам и все́х ра́б Твои́х, притека́ющих зде́ ко святе́й ико́не Твое́й се́й, услы́ши воздыха́ния и гла́сы, и́ми же раби́ Твои́ мо́лятся во святе́м хра́ме се́м. А́ще же и инове́рный, и иноплеме́нник, идя́ и проходя́ зде́, помо́лится, услы́ши, чадолюби́вая Госпоже́, и сего́ человеколю́бие и ми́лостивно соде́лай, я́же к по́мощи ему́ и ко спасе́нию. Ожесточе́нныя же и разсе́янныя се́рдцы свои́ми во страна́х на́ших на пу́ть и́стины наста́ви. Отпа́дшия от благочести́выя ве́ры обрати́ и па́ки сопричти́ святе́й Твое́й Правосла́вней кафоли́ческой це́ркви. В семе́йствах люде́й все́х и во бра́тии на́шей ми́р огради́ и соблюди́, в ю́ных бра́тство и смиренному́дрие утверди́, ста́рость поддержи́, о́трочество наста́ви, му́жество умудри́, си́рыя и вдови́цы заступи́, утесне́нныя и в ско́рбех су́щия уте́ши и охрани́, младе́нцы воспита́й, боля́щия уврачу́й, плене́нныя свободи́, огражда́я ны́ вы́ну от вся́каго зла́ бла́гостию Твое́ю и уте́ши ми́лостивным Твои́м посеще́нием и все́х благоде́ющих на́м. Да́руй же, Блага́я, земли́ плодоно́сие, возду́ху благорастворе́ние и вся́, я́же на по́льзу на́шу, да́ры благовре́менныя и благопотре́бныя, всемо́щным свои́м предста́тельством пред Всесвято́ю Живонача́льною Тро́ицею, ку́пно со святы́ми избра́нными угодниками Ея́ Кири́ллом и Мефо́дием. Пре́жде отше́дшия отцы́ и ма́тери, бра́тия и сестры́ на́ша, и вся́ от ле́т дре́вних припа́давшия ко святе́й ико́не Твое́й се́й упоко́й в селе́ниях святы́х, в ме́сте све́тле, в ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, иде́же не́сть печа́ль и воздыха́ние. Егда́ же приспе́ет и на́ше от жития́ сего́ отше́ствие и к ве́чной жи́зни преселе́ние, предста́ни на́м, Преблагослове́нная Де́во, и да́руй христиа́нскую кончи́ну живота́ на́шего безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и Святы́х Та́йн прича́стну, да и в бу́дущем ве́це сподо́бимся вси́, ку́пно со все́ми святы́ми, безконе́чныя блаже́нныя жи́зни во ца́рствии возлю́бленнаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь. https://www.youtube.com/watch?v=kaPkmfoUIvU

Читаем каноны и акафисты дома: завершающие молитвы

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем (поклон).

Примечание: от Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается т.н. Задостойник: припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Семипоклонный начал

В старообрядческой церкви в начале всякого молитвенного правила, а также богослужения, издревле использовались особые молитвы с поклонами, получившие наименование «семипоклонного начала». После реформы патриарха Никона эти молитвы были убраны из богослужения, однако в некоторых полных молитвословах для мирян они присутствуют, поскольку не являются канонически неверными, а следовательно, — могут употребляться при совершении келейного (домашнего) молитвенного правила перед вышеописанными начальными молитвами. В равной мере это относится и к тому случаю, когда ты собираешься читать каноны и акафисты.

Боже, милостив буди мне грешному (Поклон)
Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя (Поклон)
Создавый мя, Господи, помилуй мя. (Поклон)
Без числа согреших, Господи,прости мя (Поклон)
Владычица моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго (Поклон)
Ангеле, хранителю мой святый, от всякого зла сохрани мя (Поклон)
Святой апостоле (или мучениче/преподобный отче имя) моли Бога о мне (Поклон)

Поклоны могут быть поясными либо земными. Подробнее о том, когда и как делать поклоны ты можешь прочитать .

р.Б.Павел
По материалам сайта akafistnik.ru и других православных ресурсов

Видишь ошибку в этой статье? Пожалуйста выдели ее и нажми Shift + Enter или нажми сюда, чтобы сообщить мне о ней.

Традиция крестного хода возникла еще на заре христианской эпохи. Крестной она называется потому, что впереди процессии всегда несли крест. Почаевский Крестный ход — это несколько тысячная процессия преодолевающая 280 км за семь дней: верующие начинают свой путь в селе Довжок, что возле Каменец-Подольского, и отправляются в Почаев пешим ходом. В этом году Крестному ходу исполнилось 140 лет и состоялся он, по традиции, 19-25 августа. Самому младшему участнику Крестного хода было 3 месяца, а самому старшему — 80 лет.
Принять участие в Крестном ходу в Почаев решили и прихожане Свято-Владимирского храма. Получив благословение от настоятеля о.Георгия, 20 человек нашей общины отправились в путь. О том, легко ли было выдержать все испытания, что чувствовали, прихожане рассказали нам о своих ощущениях.
Надеяться на себя, а не на чудо

Прихожанка Светлана Чирская от своих знакомых слышала рассказы о чудесах в Крестном ходу, но для себя видимых чудес не искала. «Ждала одного, получила другое, выше неизмеримо. Хотела просить Божью Матерь о решении конкретных проблем, но к концу хода поменяла взгляд на многие волнующие меня вопросы. Все мы находились под такой мощной защитой, защита эта ощущалась так явно и безоговорочно, все даже мелкие проблемы устраивались как будто без нашего участия. Это привело к уверенности, что Господь Сам знает, что мне нужно. А мои просьбы могут просто оказаться ошибочными, мелкими по сравнению с тем, что Он может дать по своему усмотрению. И мои прежние ожидания превратились в другие: «Изведи из темницы душу мою исповедатися Имени Твоему», — рассказывает сестра Светлана.

Идти было не то что трудно, а очень тяжело. Ковыляя с растертыми ногами, и при этом молиться и петь песни, было нелегко. Но благодаря именно молитвам и особым песнопениям, Светлана с Божьей милостью и помощью преодолела этот путь. «Там звучали многие песни: «Иисусе, Сыне Божий, помилуй нас. Пресвятая Богородице, спаси нас». Все были как родные. Помогали друг другу, знакомые и незнакомые. Например, такая картина. Украиноговорящие женщины лечат израненные ступни русскоговорящему мужчине. В обычных условиях это делал бы хирург. Здесь – незнакомые люди. Срезают мозоли, обрабатывают, дают таблетки и рассказывают, что делать с больными подошвами потом. Или другая ситуация, незнакомые люди делятся друг с другом пищей», — вспоминает с особым восторгом сестра Светлана. Единство православных верующих – это настоящая жизнь, наполненная светом и благодатью.
«Именно там я осознала, что Святая Русь жива. Такой мощи, такой силы, такой настоящей общности верующих людей я не видела никогда за всю свою жизнь. И это реальная сила, и прибегшие под единый Покров Богородицы, мы можем не бояться вражьих происков. Даже если и будут тяжелые времена, есть у нас вполне реальная, не гипотетическая помощь и защита. Там я узнала, что в нашей Церкви много подростков, молодежи, много мужчин, по-настоящему верующих. Я их видела. И я увидела своими глазами, что у нас есть будущее. А еще поняла, что если поплакать и посокрушаться о себе, то Богородица утешает, потом появляются силы, и можно двигаться дальше», — говорит прихожанка. И если будет воля Божья, то в следующем году Светлана снова отправиться в Крестный ход. Ведь теперь она не понаслышке знает, что готовиться нужно к этому тщательно, а не надеяться на чудеса. И главное приложить максимум усилий, а потом отдать себя в руки Божьи. Легко не будет, но с Божьей помощью можно все преодолеть, и потом ощутить радость и благодать.
Ангелы с небес

Прихожанка нашего храма Инна Тимошенко в Крестном ходу принимает участие уже второй год. «Узнала от наших девочек из храма и хоровой школы «Благовест», что ради той радости духовной, которую там испытываешь, стоит потерпеть какие-то трудности. В этот раз показалось, что все проходит быстрее и где-то с третьего дня появилась грусть, что скоро все закончится и до следующего августа еще целый год. А в первый раз, когда я там была, то меня поразило количество участников: как нас, православных, оказывается много! И какая это сила! И лица у всех такие светлые, глаза ясные, чистые», — рассказывает Инна.

С восторгом и радостью она вспоминает ту красивую природу, леса, поля, которые довелось увидеть всем крестоходцам. «Однажды тихим вечером шли по очень живописным местам. И я посмотрела на небо, а там из облаков образовался большой крест и появился кусочек радуги. И было при этом такое ощущение, что за нами с улыбкой наблюдают. Подумала: наверное, это – ангелы! Это было непередаваемое ощущение!», — говорит прихожанка. А еще многих участников Крестного хода поразило и приятно удивило гостеприимство местных жителей, которые кормили крестоходцев, давали воду, фрукты. Причем, помогали даже католические семьи.
Преодолеть расстояние в 280 км пешим ходом – непросто, но это не смутило Инну. И она не считает, что это подвиг в широком смысле этого слова. «Говорят, что Крестный ход – это подвиг. А для меня — это такое удовольствие, так здорово! У меня дома пост таким образом не получается прожить, а тут нет телевизора, только молитва. И для кого действительно подвиг, так это для стареньких, немощных (были верующие, которые шли с палочками и на коленях ползли), и для семей с детьми. Причем, некоторые семьи были с 3-4 детьми, или с младенцами. И беременных много было. И удивительно то, что вот эти мамочки с детками, бабушки, дедушки дошли, а некоторые молодые здоровые просто уехали, не выдержали», — рассказывает прихожанка.
Наместник Почаевской Лавры в проповеди сказал, что в Крестном Ходу как нигде ощущается помощь человеческая, сила и помощь Божья. И в этом смогли убедиться очень многие, в том числе и Инна. Все ее просьбы, желания были услышаны Господом и Матерью Божьей, что и помогло ей преодолеть трудности. И теперь Инна с радостью ждет следующего Крестного хода.
Проверить свои силы

Прихожанку Марию Богданову заинтересовали рассказы друзей из воскресной школы, которые в прошлом году принимали участие в Крестном ходу. А в нынешнем году девушка захотела сама ощутить Божию благодать в пешем ходу. «Хотелось проверить свою крепость, терпение, и, наверное, мне это удалось. Впечатлений больше, чем я ожидала. Сначала думала, что будет тяжело, но с Божией помощью я справилась. В Крестном ходу уже думала, что на следующий год обязательно пойду», — рассказывает Мария.
Физической немощи девушка практически не ощутила, ведь благодаря молитвам и святой водичке, которой окропляли всех крестоходцев, вся усталость куда-то исчезала. «Там мы познакомились с монахиней и батюшкой. И знаете, беседуя с ними, я нашла ответ на вопрос, который давно меня беспокоил. У меня всегда было радостно на душе, несмотря на то, что иногда атмосфера среди крестоходцев становилась напряженной, многие нервничали», — вспоминает Мария. И поэтому тем, кто захочет участвовать в Крестном ходу, девушка желает терпения и усердно молиться Господу, Божьей Матери и святым угодникам.

Путь ко спасению
Мама Марии – Лариса Богданова решила принять участие в Крестном ходу для очищения души, умягчения сердца и укрепления в вере. «С первого дня чувствовалась Божья помощь, и благодать возносила душу до небес, дышалось легко и глубоко, а в сердце пели ангелы. Мы шли к Богородице в Почаев, и казалось, что мы шли не по земле, а были на небесах с молитвой:
«Пресвятая, Пресвятая Богородице, спаси нас,
Непобедимая Победа!
Святые ангелы, Херувимы и Серафимы и Архангелы,
Молите Бога о нас!»
И все выше и выше поднимались в голубое небо к Богу», — рассказывает Лариса. Волдыри и растертые ноги, невыносимая боль, усталость – все это сразу же исчезало, если читали молитву. «С необъяснимой силой чувствовалась собственная ничтожность, и наша человеческая немощь сквозила через все поры. И было страшно и стыдно за прожитую жизнь, за беспечную молодость, за ошибки среднего, казалось бы сознательного возраста. Хотелось закрыть глаза и замереть в этом состоянии покаяния навсегда, чтобы очистить душу и сердце от всякой скверны», — вспоминает прихожанка. Помощь, поддержка паломников и местных жителей придавала силы и стремление идти вперед. Среди всех верующих паломников была очень теплая атмосфера и взаимопонимание, а главное вера во спасение!
«Прихожане нашего храма, в частности, Марина Алексеева, Светлана Чирская, Инна Тимошенко оказывали душевную и физическую помощь и поддержку, и от этого становилось тепло на душе. А батюшки из Крестного хода — Александр и Владимир, с которыми Бог сподобил подниматься, благословили и открыли духовные глаза на многие вещи, о которых раньше не задумывалась», — говорит Лариса. Теперь она с радостью думает о следующем Крестном ходе. А тем, кто решиться пойти в первый раз, Лариса желает преодолеть все искушения, потому что они обязательно будут перед дальней дорогой к Пречистой Деве Богородице. Об этом нужно помнить и не отчаиваться, не сдаваться, а бороться, ведь путь к спасению – это и есть борьба всю оставшуюся земную нашу жизнь.
Райский уголок в сердце

Дочка Ларисы Богдановой — Анастасия Емельянова, решила принять участие в Крестном ходу для укрепления в вере, очищения души, поддержки духовных и телесных сил. «Сначала, я сомневалась, но по благословению отца Георгия у меня прошло чувство страха, неуверенности в своих силах, душевного переживания, борьбы с искушениями. А уже в самом Крестном ходу у меня было ощущение свободы, легкости, полета, радости, что я ни одинока, — в присутствии Бога, Божьей Матери и ангелов», — говорит Анастасия. А поддерживали нашу прихожанку в борьбе с искушениями и физически помогали Марина Алексеева и Светлана Чирская. И, безусловно, сестра Анастасия усердно молилась:

«Пресвятая, Пресвятая Богородице, спаси нас,
Непобедимая Победа!
Святые ангелы, Херувимы и Серафимы и Архангелы,
Молите Бога о нас!».
«Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй нас грешных».
«Иисусе, Сыне Божий, помилуй нас,
Пресвятая Богородице спаси нас».
«И благодаря этому пропадала усталость, раздражение, потому что человеческая немощь неугасима. Несмотря на растертые ноги и изнуренность, шла под покровом амофора Божьей Матери с абсолютным спокойствием. Бог и Божья Матерь так управляли: только о чем-то подумаешь или чего-то пожелаешь – сразу сталкиваешься», — говорит сестра Анастасия. И так с Божьей помощью удалось преодолеть долгий путь.
Особая благодарность местным жителям, двери которых всегда были открыты для крестоходцев. Люди готовили вкусные угощения, поили водой, давали свежие плоды. «Самое долгожданное было то, что мы дошли до горы Покаяния. Когда я начала преодолевать каждую ступень все выше и выше, упираясь, казалось, в небо, лились слезы покаяния, и я чувствовала себя таким ничтожеством, и что в мирской жизни делаешь все непотребное и ненужное, с угрызением совести вспоминаешь все свои грехи, что без Бога мы – ничто! И наконец-то мы добрались до Почаева. Эти Небесные переливы разливались издалека, как будто бы ты пребываешь в Царствии Божием», — с трепетом рассказывает сестра Анастасия. Свежий воздух, деревья, птицы, звери, благоухание цветов сопутствовали верующим в дороге и помогали ощутить райский уголок в сердце.
А тем, кто впервые решиться пойти в Крестный ход, Анастасия советует не бояться, и с благоговением отнестись к этому событию, а также обязательно причаститься перед благодатной дорогой к Божьей Матери.
Духовный подвиг

Для Аллы Блошенко в Крестном ходу было трудно: усталость, мозоли, недосыпание. Казалось, что идти уже нельзя, но благодаря молитвам о.Георгия и наших прихожан, Алла осознала, что ничего плохого не случится. «Крестный ход – это духовный подвиг. И чтобы Господь простил грехи, чтобы были услышаны молитвы Богу, Божией Матери, необходимо испытать свои силы – духовные и физические. У меня не было уверенности, что я легко пройду. Но когда молишься, то легко идти», говорит прихожанка. По ее словам, атмосфера среди крестоходцев была очень доброжелательная – независимо от того, знают ли друг друга люди. Все помогали друг другу, поддерживали и морально, и физически. Безусловно, главная помощь была от Господа.
«В дороге нас окропляли водой, помазывали освященным елеем. И в конце пути было впечатление, что это приятная прогулка. Нас кормили местные жители, мы пили родниковую, колодезную воду. Мы шли по очень красивым местам – лесистые горы, переходили реки, — вспоминает Алла. – Говорили со многими батюшками, монахами. Одному из них, я рассказала, что моя дочь не пошла в Крестный ход, хотя вначале хотела идти. Я ее очень уговаривала пойти, но она отказалась. И отец Владимир мне сказал: «Когда вернетесь домой, то попросите прощения у дочери, что принуждали ее идти с вами». Я вернулась и действительно попросила прощения».

Придя в Почаев, на душе сразу стало легко и светло, а все сложности позади. «Когда я увидела в конце пути купола Почаевской Лавры, то испытала радость и счастье. Это чудо, что я пришла в Почаев, и все благодаря Господу и Божией Матери», — рассказывает Алла. И теперь ей бы хотелось повторить свой подвиг, а тем, кто впервые решиться пойти в Крестный ход, она желает Божьей милости и помощи Пресвятой Богородицы.
Слезы радости
Перед тем как отправится в благодатный пеший ход, Алла Сурабко осознавала, что там будет однозначно легче, чем дома. «Если б я не пошла, я не знала бы что я потеряла, а пошла и приобрела многое. Безусловно, все мы ощущали молитву наших прихожан и нашего настоятеля о.Георгия. И в следующий раз хотелось бы обязательно пойти со всей семьей», — говорит Алла. Среди всех крестоходцев была очень теплая и взаимпонимающая атмосфера, и каждая просьбы была услышанной. «Бывало так, что иногда посмотришь вдали или обернешься назад, а верующих настолько много, и это такая мощь, что аж слезы на глазах появляются», — делится впечатлениями прихожанка. И главное, что у каждого в душе есть вера в Бога, а искренняя молитва помогает преодолеть непосильные километры благодатного путешествия.
С молитвой и верой в сердце

Супруги Марина и Дмитрий Алексеевы приняли решение об участии в Крестном ходу еще год назад, и, получив благословение от батюшки, с большой радостью и трепетом собирались и ждали этого дня. «Хотелось укрепиться в вере, помолиться о наших близких и родных в Крестном ходу. А еще хотелось помолиться за всех наших православных христиан, нашу Русь. Господь там ближе, потому что каждая мысль и желание все исполнялось, и это воочию было видно. И мы благодарны Господу и Божией Матери за помощь.
А прибыв домой, мы почувствовали ту пламенную молитву наших родных и близких, то единение, от чего нам стало радостно и приятно», — говорит Марина. Несмотря на физическую усталость, благодаря молитве супруги прошли этот нелегкий путь. «Знаете, как только прекращаешь читать молитву, то сразу чувствуешь боль, раздражение и уныние. А начинаешь молиться, то все уходит, и идешь легко. И мы благодарны всем нашим прихожанам за молитвенную помощь», — рассказывают супруги.

Они вспоминают, что среди всех крестоходцев особый восторг вызывали и подавали пример всем остальным те, кто шел с младенцами на руках. И это придает силы идти дальше, и не роптать. В целом же, как и другие прихожане Свято-Владимирского храма, супруги подчеркивают, что там царила атмосфера взаимопонимания, глубокой радости, и осознания того, что все вместе здесь идут и молятся. «Единое желание молитвы и идти вперед – объединяло всех участников Крестного Хода. И я благодарна, что о.Георгий воспитал в нас такие качества, и это нам помогло. Ведь каждый из нас поддерживал друг друга: и физически, и духовно. Было единение, жертвенность и открытость среди всех верующих в Крестном ходу», — говорит Марина.
И теперь супруги, преодолев такой путь, понимают, что нет ничего невозможного. Желание, вера и любовь помогают преодолеть все трудности, несмотря на возраст или физическое состояние. А будущим участникам Крестного хода супруги желают ничего не бояться, верить, идти вперед: «Когда вспоминаешь о том, какие муки за нас перенес Господь, то наши проблемы – это малость. Крестный ход – это большой молитвенный и физический труд. И нужно делиться своими впечатлениями с другими верующими людьми. Если будет желание и вера, то будут силы и Господь укрепит каждого. Все мы придем к Матери Божией. Спаси Господи всех людей, которые молитвенно поддерживали нас, кормили и поили нас».
Посланные Богом

Сергея Фандикова также заинтересовали рассказы прихожан, которые участвовали в Крестном ходу год назад. «Больше всего я хотел попасть на покаянную гору, и покаяться в грехах. Каждый день мы шли примерно по 40-50 км, а бывало и по 60 км. Сначала я думал, что будет очень тяжело. Ведь идти пешком и нести сумки, терпя боль – нелегко, но мы чувствовали, что Господь помогает нам. Особенно это было заметно после того, как нас окропляли водой, помазывали, и мы прикладывались к иконам. Проходила боль, и нам становилось легче», — вспоминает парень. Едва ли можно описать словами те чувства, которые испытывал каждый крестоходец.

Сергей говорит о том, что на пути прихожанам повстречался один батюшка и успокоил их тем, что среди участников есть один монах, у которого распухшие поломанные ноги, и ему тяжелее всех, но он не ропщет. «И это придавало силы идти дальше. Вообще среди всех людей не было ропота, ни ругательств, что тяжело идти. Все молились, пели песни. Бывало, что если нашей группе тяжело идти, то рядом с нами оказывались верующие люди, которые поддерживали нас, пели песни и славили Богородицу. И это очень поддерживало дух. Было заметно, что каждый, кто встречался на нашем пути, был послан Богом», — рассказывает прихожанин. Сергей убедился, что в Крестном ходу Господь укрепляет и дает силу всем верующим христианам, проявляет свою милость Божию.
Без веры никак нельзя

Тамара Арутюнян со своим супругом решили поучаствовать в Крестном ходу, чтобы помолиться за детей, укрепиться в вере, и проверить свои силы. «Когда я узнала, что надо пройти 280 км, то думала, что будет меньше. Но милость Божия и вера у людей такая сильная, что глядя на них, и ты приобщаешься. Изнемогаешь, а люди молятся, поют песни, читают каноны, и ты начинаешь подтягиваться к остальным. Некоторые люди шли с 3-4 детишками, колясок много было. А одна бабулечка с сумкой камней шла!», — рассказывает Тамара. И поэтому, глядя на других – менее слабых и беззащитных, самому становилось стыдно роптать и жаловаться.
Благодаря поддержке и помощи от ближних, наших прихожан, идти становилось легче. Добрые, отзывчивые и сильные духом прихожане Свято-Владимирского храма, помогали друг другу и поддерживали. «Среди всех была возвышенная духовная атмосфера: молитва, молитва и еще раз молитва. Это помогает преодолевать физическую боль. И поэтому тем, кто решится пройти такой путь, хотелось бы пожелать крепкой веры, потому что без нее в Крестном ходу делать нечего. Только вера может помочь человеку.

И человек должен знать — зачем он идет в этот Крестный Ход. Ведь несколько человек сошли с маршрута, наверное, им не хватило веры. А остальные пришли уставшие, но со счастливыми глазами. И не было ни уныния, ни печали среди всех верующих», — говорит Тамара. Среди множества искушений, нужно молиться и уповать на Господа. «Трудно было идти на покаянную гору, еле поднялась, тяжело было. Рядом со мной шла женщина и молилась, и мы вместе поднялись на эту гору. И еще было заметно, только подумаешь о чем-то, сразу все желания сбываются. Это Божия милость!», — с радостью вспоминает прихожанка.
У каждого прихожанина Свято-Владимирского храма остались свои особенные переживания после участия в Крестном ходу. Но благодать, духовное единство и радость объединяет их, несмотря на перенесенные трудности, которые сделали их еще сильнее и укрепили в вере. Многие, безусловно, уже думают о следующем Крестном ходе в Почаев, и с большой радостью хотели бы увидеть рядом с собой нашего замечательного настоятеля – отца Георгия.

Ольга Истомина, Анна Толмачева

Канон молебный ко Пресвятой Богородице

Пресвятой Богородице помолимся —

Пресвятая Богородице, спаси нас!

Спаси от бед рабов Твоих, Богородице, яко вси по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерушимей стене и предстательству.

Пресвятой Богородице помолимся —

Пресвятая Богородице, спаси нас!

Призри благосердием, Всепетая

Богородице, на мои лютыя телеси озлобления и исцели души моея болезнь.

Пресвятой Богородице помолимся —

Пресвятая Богородице, спаси нас!

Молитва Богородице о помощи в делах

О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних сил, Небесе и земли Царице, града и страны нашея всемощная Заступнице!

Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего,

да милостив будет неправдам нашим и пробавит благодать Свою чтущим Всечестное Имя Твое и с верою и любовию поклоняющимся чудотворному образу Твоему.

Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть.

Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей:

услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным Покровом Твоим и испроси у Бога Сына Твоего пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу,

судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание;

всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды.

Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя;

разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления, воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения;

милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия, и на Страшнем Суде Сына Твоего:

преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в Вечней Жизни со Ангели и со всеми святыми жити сотвори.

Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надежда и Заступница всех притекающих к Тебе с верою.

К Тебе убо молимся и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно, и во веки веков.

Аминь.

Икона Пресвятой Богородицы

Отвечает доцент Киевской духовной академии Андрей Музольф.

Акафист – это особый жанр церковной гимнографии, посвященный прославлению того или иного священного события (например, акафист Рождеству Христову или Покрову Пресвятой Богородицы) или святого (например, акафист преподобным отцам Киево-Печерским). С греческого языка слово «акафист» можно перевести как «неседален».

Почему он имеет такое название? В богослужебной традиции на утрени (богослужение, которое сейчас обычно совершается вечером, вместе с вечерней) есть молитвословия именуемые «седальнами». Во время чтения этих молитв верующим позволялось сидеть, так как вечернее богослужение раньше длилось не два-три часа, как сейчас, а семь-восемь часов, а то и дольше (сейчас это можно встретить, например, на Афоне). И наличие седальнов позволяло молящимся немного присесть и отдохнуть. Название же «акафист» говорит о том, что во время исполнения этих молитвословий сидеть не дозволялось, что указывает, прежде всего, на важность данного жанра.

Акафист состоит из 25 песен: 13 кондаков и 12 икосов, которые исполняются попеременно, причем последний кондак – 13-й – трижды.

Канон – это также особый род церковных песнопений, по структуре отличный от акафистов. Само название «канон» с греческого переводится как «правило», «образец».

Данный перевод говорит, прежде всего, о том, что все каноны выстраиваются по одному определенному образцу: вначале поется ирмос как некий заглавный стих, а после читаются (или поются – что реже) другие молитвословия, посвященные определенному событию – тропари.

Обычно и каноны, и акафисты исполняются, как уже было сказано выше, на вечернем богослужении. Однако если канон является обязательной частью вечернего богослужения, то акафист исполняется по желанию, например, накануне больших праздников.

Кондак 1

Нетле́нный Царю веков, содержащий в деснице Своей все пути жизни человеческой силою спасительного промысла Твоего, благодарим Тя за все ведомые и сокровенные благодеяния Твоя, за земную жизнь и за небесные радости Царства Твоего будущего. Простирай нам и впредь Твои милости, поющим: Слава Тебе, Боже, во веки.

Икос 1

Слабым безпомощным ребенком родился я в мир, но Твой Ангел простер светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Славно щедрые дары Твоего Промысла явлены с первого дня и доныне. Благодарю и взываю со всеми, познавшими Тя:

Слава Тебе, призвавшему меня к жизни;
Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной;
Слава Тебе, раскрывшему предо мною небо и землю как вечную книгу мудрости;
Слава Твоей вечности среди мира временного;
Слава Тебе за тайные и явные милости Твои;
Слава Тебе за каждый вздох грусти моей.
Слава Тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение радости;
Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 2

Господи, как хорошо гостить у Тебя: благоухающий ветер, горы, простертые в небо, воды, как безпредельные зеркала, отражающие золото лучей и легкость облаков. Вся природа таинственно шепчется, вся полна ласки, и птицы и звери носят печать Твоей любви. Благословенна мать-земля с ее скоротекущей красотой, пробуждающей тоску по вечной отчизне, где в нетленной красоте звучит: Аллилуиа!

Икос 2

Ты ввел меня в эту жизнь, как в чарующий рай. Мы увидели небо, как глубокую синюю чашу, в лазури которой звенят птицы, мы услышали умиротворяющий шум леса и сладкозвучную музыку вод, мы ели благоуханные и сладкие плоды и душистый мед. Хорошо у Тебя на земле, радостно у Тебя в гостях:

Слава Тебе за праздник жизни;
Слава Тебе за благоухание ландышей и роз.
Слава Тебе за сладостное разнообразие ягод и плодов;
Слава Тебе за алмазное сияние утренней росы.
Слава Тебе за улыбку светлого пробуждения;
Слава Тебе за вечную жизнь, предвестницу небесной.
Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 3

Силою Духа Святого обоняет каждый цветок, тихое веяние аромата, нежность окраски, красота Великого в малом. Хвала и честь животворящему Богу, простирающему луга, как цветущий ковер, венчающему поля золотом колосьев и лазурью васильков, а души — радостью созерцания. Веселитесь и пойте Ему: Аллилуиа!

Икос 3

Как Ты прекрасен в торжестве весны. Когда воскресает вся тварь и на тысячи ладов радостно взывает к Тебе: Ты источник жизни, Ты победитель смерти. При свете месяца и песне соловья стоят долины и леса в своих белоснежных подвенечных уборах. Вся земля — невеста Твоя, она ждет Нетленного Жениха. Если Ты траву так одеваешь, то как же нас преобразишь в будущий век Воскресения, как просветятся наши тела, как засияют наши души!

Слава Тебе, изведшему из темноты земли разнообразные краски, вкус и аромат;
Слава Тебе за радушие и ласку всей природы.
Слава Тебе за то, что Ты окружил нас тысячама Твоих созданий;
Слава Тебе за глубину Твоего разума, отпечатленного во всем мире.
Слава Тебе, благоговейно целую следы Твоей незримой стопы;
Слава Тебе, зажегшему впереди яркий свет вечной жизни.
Слава Тебе за надежду безсмертной идеальной нетленной красоты;
Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 4

Как Ты услаждаешь думающих о Тебе, как животворно святое Слово Твое, мягче елея и сладостнее сот беседа с Тобой. Окрыляет и живит молитва к Тебе; каким трепетом тогда наполняется сердце и как величава и разумна становится тогда природа и вся жизнь! Где нет Тебя — там пустота. Где Ты — там богатство души, там живым потоком изливается песнь: Аллилуиа!

Икос 4

Когда на землю сходит закат, когда воцаряется покой ночного сна и тишина угасающего дня, я вижу Твой чертог под образом сияющих палат и облачных сеней зари. Огонь и пурпур, золото и лазурь пророчески говорят о неизреченной красоте Твоих селений, торжественно зовут: пойдем к Отцу!

Слава Тебе в тихий час вечера;
Слава Тебе, излившему миру великий покой.
Слава Тебе за прощальный луч заходящего солнца;
Слава Тебе за отдых благодатного сна.
Слава Тебе за Твою благость во мраке, когда далек весь мир;
Слава Тебе за умиленные молитвы растроганной души.
Слава Тебе за обещанное пробуждение к радости вечного невечернего дня;
Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 5

Не страшны бури житейские тому, у кого в сердце сияет светильник Твоего огня. Кругом непогода и тьма, ужас и завывание ветра. А в душе у него тишина и свет. Там Христос! И сердце поет: Аллилуиа!

Икос 5

Я вижу небо Твое, сияющее звездами. О как Ты богат, сколько у Тебя света! Лучами далеких светил смотрит на меня вечность, я так мал и ничтожен, но со мною Господь, Его любящая десница всюду хранит меня.

Слава Тебе за непрестанные заботы обо мне;
Слава Тебе за промыслительные встречи с людьми.
Слава Тебе за любовь родных, за преданность друзей;
Слава Тебе за кротость животных, служащих мне.
Слава Тебе за светлые минуты моей жизни;
Слава Тебе за ясные радости сердца.
Слава Тебе за счастье жить, двигаться и созерцать;
Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 6

Как Ты велик и близок в мощном движении грозы, как видна Твоя могучая рука в изгибах ослепительных молний, дивно величие Твое. Глас Господень над полями и в шуме лесов, глас Господень в рождестве громов и дождей, глас Господень над водами многими. Хвала Тебе в грохоте огнедышаших гор. Ты сотрясаешь землю, как одежду, Ты вздымаешь до неба волны морские. Хвала смиряющему человеческую гордыню, исторгающему покаянный вопль: Аллилуиа!

Икос 6

Как молния, когда осветит чертоги пира, и после нее жалкими кажутся огни светильников — так Ты внезапно блистал в душе моей во время самых сильных радостей жизни. И после молниеносного света Твоего какими безцветными, темными, призрачными казались они. Душа гналась за Тобою.

Слава Тебе, край и предел высочайшей человеческой мечты!
Слава Тебе за нашу неутолимую жажду Богообщения.
Слава Тебе, вдохнувшему в нас неудовлетворенность земным;
Слава Тебе, облекшему нас тончайшими лучами Твоими.
Слава Тебе, сокрушившему власть духов тьмы, обрекшему на уничтожение всякое зло;
Слава Тебе за откровения Твои, за счастье чувствовать Тебя и жить с Тобою.
Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 7

В дивном сочетании звуков слышится зов Твой. Ты открываешь нам преддверия грядущего рая и мелодичность пения в гармоничных тонах, в высоте музыкальных красок, в блеске художественного творчества. Все истинно прекрасное могучим призывом уносит душу к Тебе, заставляет восторженно петь: Аллилуия!

Икос 7

Наитием Святого Духа Ты озаряешь мысль художников, поэтов, гениев науки. Силой Сверхсознания они пророчески постигают законы Твои, раскрывая нам бездну творческой премудрости Твоей. Их дела невольно говорят о Тебе: о, как Ты велик в Своих созданиях, о, как Ты велик в человеке.

Слава Тебе, явившему непостижимую силу в законах вселенной;
Слава Тебе, вся природа полна законов Твоего бытия.
Слава Тебе за все открытое нам по благости Твоей;
Слава Тебе за то, что Ты сокрыл по мудрости Твоей.
Слава Тебе за гениальность человеческого ума;
Слава Тебе за животворящую силу труда.
Слава Тебе за огненные языки вдохновения;
Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 8

Как близок Ты во дни болезни, Ты Сам посещаешь больных, Ты Сам склоняешься у страдальческого ложа, и сердце беседует с Тобой. Ты миром озаряешь душу во время тяжких скорбей и страданий, Ты посылаешь неожиданную помощь. Ты утешаешь, Ты любовь испытующая и спасающая, Тебе поем песнь: Аллилуиа!

Икос 8

Когда я в детстве первый раз сознательно призвал Тебя, Ты исполнил мою молитву, и душу осенил благоговейный покой. Тогда я понял, что Ты — благ и блаженны прибегающие к Тебе. Я стал призывать Тебя снова и снова, и ныне зову:

Слава Тебе, исполняющему во благих желания мои;
Слава Тебе, бодрствующему надо мной день и ночь.
Слава Тебе, врачующему скорби и утраты целительным течением времени;
Слава Тебе, с Тобою нет безнадежных потерь, Ты даруешь всем вечную жизнь.
Слава Тебе, Ты одарил безсмертием все доброе и высокое, Ты обещал желательную встречу с умершими;
Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 9

Отчего вся природа таинственно улыбается во дни праздников? Отчего тогда в сердце разливается дивная легкость, ни с чем земным не сравнимая, и самый воздух алтаря и храма становится светоносным? Это веяние благодати Твоей, это отблеск Фаворского света; тогда и небо и земля хвалебно поют: Аллилуиа!

Икос 9

Когда Ты вдохновлял меня служить ближним, а душу озарил смирением, то один из безчисленных лучей Твоих падал на мое сердце, и оно становилось светоносным: железо в огне. Я видел Твой таинственный, неуловимый Лик.

Слава Тебе, преобразившему нашу жизнь делами добра;
Слава Тебе, запечатлевшему несказанную сладость в каждой заповеди Твоей.
Слава Тебе, явно пребывающему там, где благоухает милосердие;
Слава Тебе, посылающему нам неудачи и скорби, дабы мы были чутки к страданиям других.
Слава Тебе, положившему великую награду в самоценности добра;
Слава Тебе, приемлющему высокий порыв.
Слава Тебе, возвысившему любовь превыше всего земного и небесного;
Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 10

Разбитое в прах нельзя восстановить, но Ты восстанавливаешь тех, у кого истлела совесть, Ты возвращаешь прежнюю красоту душам, безнадежно потерявшим ее. С Тобой нет непоправимого. Ты весь любовь. Ты — Творец и Восстановитель. Тебя хвалим песнью: Аллилуиа!

Икос 10

Боже мой, ведый отпадение гордого ангела Денницы, спаси меня силою благодати, не дай мне отпасть от Тебя, не дай усомниться в Тебе. Обостри слух мой, дабы во все минуты жизни я слышал Твой таинственный голос и взывал к Тебе, Вездесущему:

Слава Тебе за промыслительное стечение обстоятельств;
Слава Тебе за благодатные предчувствия.
Слава Тебе за указание тайного голоса;
Слава Тебе за откровение во сне и наяву.
Слава Тебе, разрушающему наши безполезные замыслы;
Слава Тебе, страданиями отрезвляющему нас от угара страстей.
Слава Тебе, спасительно смиряющему гордыню сердца;
Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 11

Через ледяную цепь веков я чувствую тепло Твоего Божественного дыхания, слышу струящуюся кровь. Ты уже близок, часть времени рассеялась. Я вижу Твой Крест — он ради меня. Мой дух в прахе пред Крестом: здесь торжество любви и спасения, здесь не умолкает во веки хвала: Аллилуиа!

Икос 11

Блажен, кто вкусит вечерю во Царствии Твоем, но Ты уже на земле приобщил меня этого блаженства. Сколько раз Ты простирал мне Божественной десницей Тело и Кровь Твою, и я, многогрешный, принимал эту Святыню и чувствовал Твою любовь, несказанную, сверхъестественную.

Слава Тебе за непостижимую живительную силу благодати;
Слава Тебе, воздвигшему Церковь Твою как тихое пристанище измученному миру.
Слава Тебе, возрождающему нас животворящими водами Крещения;
Слава Тебе, Ты возвращаешь кающимся чистоту непорочных лилий.
Слава Тебе, неиссякаемая бездна прощения;
Слава Тебе за чашу жизни, за хлеб вечной радости.
Слава Тебе, возведшему нас на небо;
Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 12

Я видел много раз отражение славы Твоей на лицах умерших. Какой неземной красотой и радостью светились они, как воздушны, нематериальны были их черты, это было торжество достигнутого счастья, покоя; молчанием они взывали к Тебе. В час кончины моей просвети и мою душу, зовущую: Аллилуиа!

Икос 12

Что моя хвала пред Тобой! Я не слыхал пения херувимов, это удел высоких душ, но я знаю, как хвалит Тебя природа. Я созерцал зимой, как в лунном безмолвье вся земля тихо молилась Тебе, облаченная в белую ризу, сияя алмазами снега. Я видел, как радовалось о Тебе восходящее солнце и хоры птиц гремели славу. Я слышал, как таинственно о Тебе шумит лес, поют ветры, журчат воды, как проповедуют о Тебе хоры светил своим стройным движением в безконечном пространстве. Что моя хвала! Природа послушна, а я — нет; пока живу, я вижу любовь Твою, хочу благодарить, молиться и взывать:

Слава Тебе, показавшему нам Свет;
Слава Тебе, возлюбившему нас любовью глубокой, неизмеримой, Божественной.
Слава Тебе, осеняющему нас светом, сонмами Ангелов и святых;
Слава Тебе, Всесвятый Отче, заповедовавший нам Твое Царство.
Слава Тебе, Искупителю Сыне, открывший нам путь к спасению.
Слава Тебе, Душе Святый, Животворящее Солнце будущего века;
Слава Тебе за все, о Троице Божественная, Всеблагая.
Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 13

О Всеблагая и Животворящая Троице, приими благодарение за вся милости Твоя и яви нас достойными Твоих благодеяний, дабы, умножив вверенные нам таланты, мы вошли в вечную радость Господа своего с победной хвалой: Аллилуиа!

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос: «Слабым безпомощным ребенком…» и 1-й кондак: «Нетленный Царю…»

Икос 1

Слабым безпомощным ребенком родился я в мир, но Твой Ангел простер светлые крылья, охраняя мою колыбель. С тех пор любовь Твоя сияет на всех путях моих, чудно руководя меня к свету вечности. Славно щедрые дары Твоего Промысла явлены с первого дня и доныне. Благодарю и взываю со всеми, познавшими Тя:

Слава Тебе, призвавшему меня к жизни;
Слава Тебе, явившему мне красоту вселенной;
Слава Тебе, раскрывшему предо мною небо и землю как вечную книгу мудрости;
Слава Твоей вечности среди мира временного;
Слава Тебе за тайные и явные милости Твои;
Слава Тебе за каждый вздох грусти моей.
Слава Тебе за каждый шаг жизни, за каждое мгновение радости;
Слава Тебе, Боже, во веки.

Кондак 1

Нетленный Царю веков, содержащий в деснице Своей все пути жизни человеческой силою спасительного промысла Твоего, благодарим Тя за все ведомые и сокровенные благодеяния Твоя, за земную жизнь и за небесные радости Царства Твоего будущего. Простирай нам и впредь Твои милости, поющим: Слава Тебе, Боже, во веки.

Просмотров: 2689

Благодарственные молитвы выполняет важную функцию «размягчения» человеческой души. Как нельзя лучше справляются с этой задачей благодарственный акафист и канон Пречистой Деве – его трогательные слова проникают в глубину сердца, вызывая чувство умиления. О благодарности писал еще апостол Павел: в его Первом послании к Фессалоникийцам присутствуют замечательные слова: «За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фесс. 5:18).

Читая текст благодарственного акафиста с каноном, православные христиане стараются исполнять эту заповедь апостола, и не позволять себе закосневать в круговороте житейских проблем.

Благодарственный акафист Божией Матери: как следует благодарить Бога?

Согласно православному вероучению, молиться можно любому святому, но следует помнить, что просьбы исполняет Бог. Дева Мария и угодники Божии – это, как гласит благодарственный акафист Пресвятой Богородице, сосуды, наполненные благодатью, действие которой позволяет им исцелять и помогает решать житейские невзгоды. Поэтому первая благодарность должна адресоваться Богу – можно прочитать благодарственный акафист, канон или молитву, а можно просто сказать «Слава Богу за все». После этого обязательно нужно поблагодарить Богоматерь, а также святых, к которым мы обращались.

Почему обязательно нужно читать благодарственный акафист?

Чтение благодарственного акафиста не входит в перечень обязательных молитв, и, тем не менее, священники рекомендуют хоть иногда обращаться с помощью него к Богу и Богородице. Это возвышает нас над греховной человеческой привычкой – молиться лишь тогда, когда нам что-то нужно от Бога.

Благодарственный акафист повышает культуру православной молитвы – ведь для нас нормой считается благодарить окружающих людей даже за любую мелочь и услугу, а для того, чтобы сказать спасибо Богу, часто приходится прикладывать усилия.

Слушать на видео благодарственный акафист Слава Богу за Все

Текст благодарственного акафистом Пресвятой Богородице

Кондак 1

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице; но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная.

Икос 1

Ангел предстатель с небесе послан бысть рещи Богородице: радуйся, и со безплотным гласом воплощаема Тя зря, Господи, ужасашеся и стояше, зовый к Ней таковая: Радуйся, Еюже рaдocть возсияет; радуйся, Еюже клятва изчезнет. Радуйся, падшаго Адама воззвание; радуйся, слез Евиных избавление. Радуйся, высото неудобовосходимая человеческими помыслы; радуйся, глубино неудобозримая и ангельскима очима. Радуйся, яко еси Царево седалище; радуйся, яко носиши Носящаго вся. Радуйся, Звездо, являющая Солнце; радуйся, утробо Божественнаго воплощения. Радуйся, Еюже обновляется тварь; радуйся, Еюже покланяемся Творцу. Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 2

Видящи Святая Себе в чистоте, глаголет Гавриилу дерзостно: преславное твоего гласа неудобоприятельно души Моей является: безсеменнаго бо зачатия рождество како глаголеши, зовый: Аллилуиа.

Икос 2

Разум недоразумеваемый разумети Дева ищущи, возопи к служащему: из боку чисту, Сыну како есть родитися мощно, рцы Ми? К Нейже он рече со страхом, обаче зовый сице: Радуйся, совета неизреченнаго Таиннице; радуйся, молчания просящих веро. Радуйся, чудес Христовых начало; радуйся, велений Его главизно. Радуйся, лествице небесная, Еюже сниде Бог; радуйся, мосте, преводяй сущих от земли на небо. Радуйся, Ангелов многословущее чудо; радуйся, бесов многоплачевное поражение. Радуйся, Свет неизреченно родившая; радуйся, еже како, ни единаго же научившая. Радуйся, премудрых превосходящая разум; радуйся, верных озаряющая смыслы. Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 3

Сила Вышняго осени тогда к зачатию Браконеискусную, и благоплодная Тоя ложесна, яко село показа сладкое, всем хотящим жати спасение, всегда пети сице: Аллилуиа.

Икос 3

Имущи Богоприятную Дева утробу, востече ко Елисавети: младенец же оноя абие познав Сея целование, радовашеся, и играньми яко песньми вопияше к Богородице: Радуйся, отрасли неувядаемыя розго; радуйся, Плода безсмертнаго стяжание. Радуйся, Делателя делающая Человеколюбца; радуйся, Садителя жизни нашея рождшая. Радуйся, ниво, растящая гобзование щедрот; радуйся, трапезо, носящая обилие очищения. Радуйся, яко рай пищный процветаеши; радуйся, яко пристанище душам готовиши. Радуйся, приятное молитвы кадило; радуйся, всего мира очищение. Радуйся, Божие к смертным благоволение; радуйся, смертных к Богу дерзновение. Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 4

Бурю внутрь имея помышлений сумнительных, целомудренный Иосиф смятеся, к Тебе зря небрачней, и бракоокрадованную помышляя, Непорочная; уведев же Твое зачатие от Духа Свята, рече: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаша пастырие Ангелов поющих плотское Христово пришествие, и текше яко к Пастырю видят Сего яко агнца непорочна, во чреве Мариине упасшася, Юже поюще реша: Радуйся, Агнца и Пастыря Мати; радуйся, дворе словесных овец. Радуйся, невидимых врагов мучение; радуйся, райских дверей отверзение. Радуйся, яко небесная срадуются земным; радуйся, яко земная сликовствуют небесным. Радуйся, апостолов немолчная уста; радуйся, страстотерпцев непобедимая дерзосте. Радуйся, твердое веры утверждение; радуйся, светлое благодати познание. Радуйся, Еюже обнажися ад; радуйся, Еюже облекохомся славою. Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 5

Боготечную звезду узревше волсви, тоя последоваша зари, и яко светильник держаще ю, тою испытаху крепкаго Царя, и достигше Непостижимаго, возрадовашася, Ему вопиюще: Аллилуиа.

Икос 5

Видеша отроцы халдейстии на руку Девичу Создавшаго руками человеки, и Владыку разумевающе Его, аще и рабий прият зрак, потщашася дарми послужити Ему, и возопити Благословенней: Радуйся, Звезды незаходимыя Мати; радуйся, заре таинственнаго дне. Радуйся, прелести пещь угасившая; радуйся, Троицы таинники просвещающая. Радуйся, мучителя безчеловечнаго изметающая от начальства; радуйся, Господа Человеколюбца показавшая Христа. Радуйся, варварскаго избавляющая служения; радуйся, тимения изымающая дел. Радуйся, огня поклонение угасившая; радуйся, пламене страстей изменяющая. Радуйся, верных наставнице целомудрия; радуйся, всех родов веселие. Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 6

Проповедницы богоноснии, бывше волсви, возвратишася в Вавилон, скончавше Твое пророчество, и проповедавше Тя Христа всем, оставиша Ирода яко буесловна, не ведуща пети: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиявый во Египте просвещение истины, отгнал еси лжи тьму: идоли бо его, Спасе, не терпяще Твоея крепости, падоша, сих же избавльшиися вопияху к Богородице: Радуйся, исправление человеков; радуйся, низпадение бесов. Радуйся, прелести державу поправшая; радуйся, идольскую лесть обличившая. Радуйся, море, потопившее фараона мысленнаго; радуйся, каменю, напоивший жаждущия жизни. Радуйся, огненный столпе, наставляяй сущия во тьме; радуйся, покрове миру, ширший облака. Радуйся, пище, манны приемнице; радуйся, сладости святыя служительнице. Радуйся, земле обетования; радуйся, из неяже течет мед и млеко. Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 7

Хотящу Симеону от нынешняго века преставитися прелестнаго, вдался еси яко младенец тому, но познался еси ему и Бог совершенный. Темже удивися Твоей неизреченней премудрости, зовый: Аллилуиа.

Икос 7

Новую показа тварь, явлься Зиждитель нам от Него бывшим, из безсеменныя прозяб утробы, и сохранив Ю, якоже бе, нетленну, да чудо видяще, воспоем Ю, вопиюще: Радуйся, цвете нетления; радуйся, венче воздержания. Радуйся, воскресения образ облистающая; радуйся, ангельское житие являющая. Радуйся, древо светлоплодовитое, от негоже питаются вернии; радуйся, древо благосеннолиственное, имже покрываются мнози. Радуйся, во чреве носящая Избавителя плененным; радуйся, рождшая Наставника заблудшим. Радуйся, Судии праведнаго умоление; радуйся, многих согрешений прощение. Радуйся, одеждо нагих дерзновения; радуйся, любы, всякое желание побеждающая. Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 8

Странное рождество видевше, устранимся мира, ум на небеса преложше: сего бо ради высокий Бог на земли явися смиренный человек, хотяй привлещи к высоте Тому вопиющия: Аллилуиа.

Икос 8

Весь бе в нижних и вышних никакоже отступи неописанное Слово: снизхождение бо Божественное, не прехождение же местное бысть, и рождество от Девы Богоприятныя, слышащия сия: Радуйся, Бога невместимаго вместилище; радуйся, честнаго таинства двери. Радуйся, неверных сумнительное слышание; радуйся, верных известная похвало. Радуйся, колеснице пресвятая Сущаго на Херувимех; радуйся, селение преславное Сущаго на Серафимех. Радуйся, противная в тожде собравшая; радуйся, девство и рождество сочетавшая. Радуйся, Еюже разрешися преступление; радуйся, Еюже отверзеся рай. Радуйся, ключу Царствия Христова; радуйся, надеждо благ вечных. Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 9

Всякое естество ангельское удивися великому Твоего вочеловечения делу; неприступнаго бо яко Бога, зряще всем приступнаго Человека, нам убо спребывающа, слышаща же от всех: Аллилуиа.

Икос 9

Ветия многовещанныя, яко рыбы безгласныя видим о Тебе, Богородице, недоумевают бо глаголати, еже како и Дева пребываеши, и родити возмогла еси. Мы же, таинству дивящеся, верно вопием: Радуйся, премудрости Божия приятелище, радуйся, промышления Его сокровище. Радуйся, любомудрыя немудрыя являющая; радуйся, хитрословесныя безсловесныя обличающая. Радуйся, яко обуяша лютии взыскателе; радуйся, яко увядоша баснотворцы. Радуйся, афинейская плетения растерзающая; радуйся, рыбарския мрежи исполняющая. Радуйся, из глубины неведения извлачающая; радуйся, многи в разуме просвещающая. Радуйся, кораблю хотящих спастися; радуйся, пристанище житейских плаваний. Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 10

Спасти хотя мир, Иже всех Украситель, к сему самообетован прииде, и Пастырь сый, яко Бог, нас ради явися по нам человек: подобным бо подобное призвав, яко Бог слышит: Аллилуиа.

Икос 10

Стена еси девам, Богородице Дево, и всем к Тебе прибегающим: ибо небесе и земли Творец устрои Тя, Пречистая, вселься во утробе Твоей, и вся приглашати Тебе научи: Радуйся, столпе девства; радуйся, дверь спасения. Радуйся, начальнице мысленнаго наздания; радуйся, подательнице Божественныя благости. Радуйся, Ты бо обновила еси зачатыя студно; радуйся, Ты бо наказала еси окраденныя умом. Радуйся, тлителя смыслов упраждняющая; радуйся, Сеятеля чистоты рождшая. Радуйся, чертоже безсеменнаго уневещения; радуйся, верных Господеви сочетавшая. Радуйся, добрая младопитательнице девам; радуйся, невестокрасительнице душ святых. Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 11

Пение всякое побеждается, спростретися тщащееся ко множеству многих щедрот Твоих: равночисленныя бо песка песни аще приносим Ти, Царю Святый, ничтоже совершаем достойно, яже дал еси нам, Тебе вопиющим: Аллилуиа.

Икос 11

Светоприемную свещу, сущим во тьме явльшуюся, зрим Святую Деву, невещественный бо вжигающи огнь, наставляет к разуму Божественному вся, зарею ум просвещающая, званием же почитаемая, сими: Радуйся, луче умнаго Солнца; радуйся, светило незаходимаго Света. Радуйся, молние, души просвещающая; радуйся, яко гром враги устрашающая. Радуйся, яко многосветлое возсияваеши просвещение; радуйся, яко многотекущую источаеши реку. Радуйся, купели живописующая образ; радуйся, греховную отъемлющая скверну. Радуйся, бане, омывающая совесть; радуйся, чаше, черплющая рaдocть. Радуйся, обоняние Христова благоухания; радуйся, животе тайнаго веселия. Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 12

Благодать дати восхотев, долгов древних, всех долгов Решитель человеком, прииде Собою ко отшедшим Того благодати, и раздрав рукописание, слышит от всех сице: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твое Рождество, хвалим Тя вси, яко одушевленный храм, Богородице: во Твоей бо вселився утробе содержай вся рукою Господь, освяти, прослави и научи вопити Тебе всех: Радуйся, селение Бога и Слова; радуйся, святая святых большая. Радуйся, ковчеже, позлащенный Духом; радуйся, сокровище живота неистощимое. Радуйся, честный венче людей благочестивых; радуйся, честная похвало иереев благоговейных. Радуйся, церкве непоколебимый столпе; радуйся, Царствия нерушимая стено. Радуйся, Еюже воздвижутся победы; радуйся, Еюже низпадают врази. Радуйся, тела моего врачевание; радуйся, души моея спасение. Радуйся, Невесто Неневестная.

Кондак 13

О, Всепетая Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово! Нынешнее приемши приношение, от всякия избави напасти всех, и будущия изми муки, о Тебе вопиющих: Аллилуиа, aллилуиа, aллилуиа.

/Kондак читается три раза потом икос 1-й, и кондак 1-й/

Благодарственная молитва Божией Матери

О, Пресвятая Госпоже Владычице Богородице, вышши еси всех Ангел и Архангел, и всея твари честнейши, помощнице еси обидимых, ненадеющихся надеяние, убогих заступнице, печальных утешение, алчущих кормительнице, нагих одеяние, больных исцеление, грешных спасение, христиан всех поможение и заступление. О, Всемилостивая Госпоже, Дево Богородице Владычице, милостию Твоею спаси и помилуй святейшия патриархи православныя, преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы и весь священнический и иноческий чин, и вся православныя христианы ризою Твоею честною защити; и умоли, Госпоже, из Тебе без семене воплотившагося Христа Бога нашего, да препояшет нас силою Своею свыше, на невидимыя и видимыя враги наша. О, Всемилостивая Госпоже Владычице Богородице! Воздвигни нас из глубины греховныя и избави нас от глада, губительства, от труса и потопа, от огня и меча, от нахождения иноплеменных и междоусобныя брани, и от напрасныя смерти, и от нападения вражия, и от тлетворных ветр, и от смертоносныя язвы, и от всякаго зла. Подаждь, Госпоже, мир и здравие рабом Твоим, всем православным христианом, и просвети им ум, и очи сердечнии, еже ко спасению; и сподоби ны, грешныя рабы Твоя, Царствия Сына Твоего, Христа Бога нашего; яко держава Его благословена и препрославлена, со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Православная молитва в благодарность Пресвятой Богородице

О, Пресвятая Дево Мати Господа, Царице Небесе и земли! Вонми многоболезненному воздыханию души нашея, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию покланяющихся пречистому образу Твоему. Се бо грехми погружаемии и скорбьми обуреваемии, взирая на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренныя моления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о, Мати всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас, заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам милосердая Заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую Заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу. Аминь.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *